Senko Span A, Senko Span B in Kumo

Spodaj sem pisal o tem, katere linije sestavljajo Ichimoku Kinko Hyo in kako izračunamo njihovo vrednost. Sedaj pa bom opisal vsako od njih. Senko Span A in Senko Span B skupaj tvorita Kumo. Kumo je prostor med obema.

Kumo nam kaže smer trenda. Ko je Senko Span A višje kot Senko Span B pomeni, da na trgu prevladujejo kupci in je trend obrnjen navzgor. Ko je Senko Span A pod Senko Span B pomeni, da na trgu prevladujejo prodajalci in trend obrnjen navzdol.

Slika: Kumo v bikovskem trendu
Slika: Kumo v medvedjem trendu

Ko opazujemo Kumo, je zelo pomembno:

  • smer, predvsem smer linije Senko Span B,
  • naklon,
  • debelina in
  • oddaljenost od sveč.

Leave a Reply