Ichimoku Kinko Hyo 2

Senko Span A, Senko Span B, Tenkan Sen in Kijun Sen so linije, ki prikazujejo različna povprečja oz. srednje vrednosti.

Senko Span B, Tenkan Sen in KIjun Sen za razliko od drsečih povprečij, ki se pri trgovanju veliko uporabljajo, kaže srednjo vrednost men najvišjo in najnižjo vrednostjo v nekem času. Torej:

  • Senko Span B prikaže srednjo vrednost za preteklih 52 obdobij,
  • Kijun Sen prikaže srednjo vrednost za preteklih 26 obdobij,
  • Tenkan Sen prikaže srednjo vrednost za preteklih 9 obdobij.

Za eno obdobje smatramo en svečnik, torej 1 teden, 1 dan, 1 uro itd. Formule so naslednje:

  • Senko Span B: (najvišja vrednost zadnjih 52 svečnikov – najnižja vrednost zadnjih 52 svečnikov) / 2
  • Kijun Sen: (najvišja vrednost zadnjih 26 svečnikov – najnižja vrednost zadnjih 26 svečnikov) / 2
  • Tenkan Sen: (najvišja vrednost zadnjih 9 svečnikov – najnižja vrednost zadnjih 9 svečnikov) / 2

Senko Span A kaže srednjo vrednost med zadnjima vrednostima Kijun Sena in Tenkan Sena. Torej: (Tenkan Sen – Kijun Sen) / 2 v rastočem trendu ali (Kijun Sen – Tenkan Sen) / 2 v padajočem trendu

Senko Span A in Senko Span B sta pomaknjena 26 obdobij v prihodnost. S tem ne napovedujeta prihodnosti ampak samo kažeta smer in moč trenda.

Chiko Span je edina linija v tem sistemu, ki ne kaže srednje vrednosti. Kaže zadnjo zaključno vrednost tečaja in je pomaknjena 26 obdobij v preteklost.

Ker je bil Ichimoku Kinko Hyo originalno narejen za spremljanje dnevnih grafikonov, bomo od tu naprej kot eno obdobje vzeli en dan.

Na sliki je naveden primer za izračun Senko Spana B. Za Tenkan Sen in Kijun Sen je način izračuna enak samo za različno obdobje.

Primer izračun Senko Spana A. Srednja vrednost vrednosti Tenkan Sena in Kijun Sena.
In še Chiko Span.

Leave a Reply